Какво е УЧР ?

Обучение, което се провежда на работното място, като се използват задачи или задания за инструктаж и практически цели. То може да бъде формално и структурирано, като се използват учебни планове или неформално, случващо се случайно в процеса на нормалната ежедневна работа, например чрез опит, практика, наставничество или демонстрация.

Съществуват редица различни видове учебни програми, за обучение чрез работа.
Те имат различни предимства и недостатъци: за учащи, за работодатели, за училища и колежи, и за правителства.

Обучението чрез работа може да се използва за постигане на редица различни цели, като например:
• развиване на професионални умения, които допринасят за признатите професионални квалификации;
• развиване на общи трудови навици и готовност за работа;
• помощ на учениците да разберат какво представляват различните работни места, така че да направят по-добър избор на професия;
• да предостави на хората в неравностойно положение и на търсещите работа достъп до възможности за работа, които иначе може да нямат. Основните типове обучение чрез работа:договорености, при които учащият се е юридически служител, като например официално чиракуване, а в някои случаи неофициално чиракуване;договорености, при които учащият се е юридически ученик/студент; те могат да бъдат наричани различно, напр. стажове, работни стажове, съвместно образование; междинни случаи като виртуални фирми, обучителни фирми, или „истински“ фирми, които са свързани с образователни институции или са част от тях;програми като присъствие на дадено работно място, чиято основна цел е учащият да по-скоро да научи за някаква работа, отколкото да бъде научен как да върши работата.