Kas ir WBL?

Vairākās Eiropas savienības valstīs pastāv duālās izglītības sistēma. Latvijā, ņemot vērā duālās izglītības praksi, ir izveidota jauna profesionālās izglītības ieguves forma – darba vidē balstītas (DVB) mācības.

Darba vidē balstītas mācības kā moderna izglītības forma paredz, ka vismaz 25% no visas mācību programmas profesionālās skolas audzēknis apgūst reālā darba vidē.

Uzņēmumā tiek realizēta gan profesionālā satura teorija, gan praktiskā daļa.

DVB izglītības forma sniedz izglītojamiem pieredzi jau reālos darba vides apstākļos, kur var pielietot teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas mācoties un strādājot uzņēmumā pieredzējušu nozares darbinieku vadībā

DVB neaizstāj tradicionālās izglītības mācību formu, bet gan ir kā tradicionālās izglītības formas alternatīva

Darba vidē balstītas (DVB) mācības ir uzņēmēja iesaiste profesionālās izglītības procesā, kad uzņēmējs un skola vienojas, kādu mācību programmas daļu var īstenot uzņēmumā. Darba devēju līdzdalība mācību procesā savos uzņēmumos, mācot audzēkņiem tās profesiju prasmes, kuras nepieciešamas esošajā ātri mainīgajā ekonomikā ir jauna pieeja, kas palīdz sagatavot darba tirgum atbilstošus darbiniekus.

Darba vidē balstītu mācību vadītājiem uzņēmumā nepieciešamas pedagoģijas pamata prasmes, kuru apgūšanai veidota šī e-apmācību programma.

Šī e-apmācību programma ir bez maksas! Ja vēlaties uzzināt vairāk vai papildināt savas zināšanas par DVB mācību plānošanu, organizēšanu un īstenošanu, tad reģistrējietie, lai saņemtu piekļuvi šai e-apmācību programmai.