Kaj je praktično usposabljanje z delom (pud)?

Praktično usposabljanje z delom je učenje, ki poteka na delovnem mestu z uporabo nalog ali delovnih zadolžitev v namene poučevanja in praktičnega prikaza nalog. Lahko je formalno in strukturirano, z uporabo učnih načrtov, ali neformalno, ki se spontano pojavlja v običajnem vsakdanjem delu, na primer s pridobivanjem izkušenj, s prakso, mentorstvom ali opazovanjem dela. Obstaja več različnih vrst programov učenja na delovnem mestu. Ti imajo različne prednosti in slabosti: za učeče, za delodajalce, za šole in univerze ter za vlade.

Usposabljanje na delovnem mestu se lahko uporablja za doseganje številnih različnih ciljev, kot so:

  • razvijati poklicne spretnosti, ki prispevajo k priznanju poklicnih kvalifikacij;
  • razvijati splošne delovne navade in pripravljenost za delo;
  • pomagati učencem, dijakom in študentom razumeti, kaj je vključeno v delovna mesta, da bi se lažje odločali o svoji karieri;
  • omogočiti defavoriziranim skupinam in iskalcem zaposlitve dostop do možnosti za delo, ki jih morda sicer ne bi mogli imeti.

Glavne vrste PUD:

  • ureditve, v katerih ima učeči sklenjeno pogodbo z delodajalcem ali je pravno zaposlen, na primer formalno vajeništvo; v nekaterih primerih lahko pod to postavko spadajo neformalna vajeništva;
  • ureditve, v katerih ima učeči formalno status učenca/dijaka/študenta; tu poznamo veliko različnih ureditev, vključno s pripravništvi, praksami, delovnimi praksami in sodelovalnim izobraževanjem;
  • mejni primeri, kot so uporaba navideznih podjetij, podjetij za usposabljanje ali „resničnih“ podjetij, ki so vključena v delo izobraževalnih ustanov ali so del njih;
  • programi, kot so opazovanje na delovnem mestu (npr. opazovalna praksa) in pridobivanje delovnih izkušenj, katerih glavni cilj je učence učiti o delu in ne naučiti jih delati. 

Če želite izvedeti več o PUD, se prijavite na BREZPLAČNI SPLETNI TEČAJ in uporabite naše BREZPLAČNO ORODJE ZA E-UČENJE.

Naše spletno orodje za e-učenje je zasnovano tako, da podpira vse, ki so zadolženi za usposabljanje učencev, dijakov in študentov v delovnih okoljih, saj zagotavlja ustrezne informacije za opolnomočenje posameznikov za učinkovito načrtovanje, organizacijo in izvajanje učenja na delovnem mestu. Uporabljajo ga lahko bodoči mentorji in vsi, ki želijo izboljšati svoje obstoječe znanje in spretnosti s tega področja.